Môn Hóa Học Lớp 12 Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1 M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 1 năm 2022-03-21T20:07:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T20:08:51+00:00

  Đáp án:

  6

  Giải thích các bước giải:

  – Trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1 M:

  nKOH = 0,1.(3.10^-3) = 3.10^-4 (mol) = 0,3 mmol

  => mKOH = 0,3.56 = 16,8 mg

  Ta có: Trung hòa 2,8 gam chất béo cần 16,8 mg KOH

  1 gam ———————-> 6 mg

  Vậy chỉ số axit của chất béo là 6

  0
  2022-03-21T20:09:08+00:00

  Đáp án:

  Số mol KOH là: nKOH = 0,003. 0,1 = 0,0003 (mol)

  Khối lượng KOH cần dùng là$m_{KOH}$ = 0,0003.56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg)

  Trung hòa 2,8 gam chất béo cần 16,8 mg KOH

  ⇒ Trung hòa 1 gam chất béo cần x mg KOH

  ⇒ x = $\frac{16,8}{2,8}$ = 6

  Vậy chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 6.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )