Môn Hóa Học Lớp 12 Viết rõ phương trình và giải kỹ hơn giúp em với ạ!

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Viết rõ phương trình và giải kỹ hơn giúp em với ạ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-12-viet-ro-phuong-trinh-va-giai-ky-hon-giup-em-voi-a

in progress 0
Alaia 4 tháng 2022-08-23T06:58:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T07:00:16+00:00

  Đáp án:

   8,865 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{ Gọi a là số mol của $K_2CO_3$ }\\
  \text{ Gọi b là số mol của $Ba(HCO_3)_2$ }\\
  {n_{NaHC{O_3}}} = 2{n_{{K_2}C{O_3}}} = 2a\,mol\\
  {H^ + } + HC{O_3}^ –  \to C{O_2} + {H_2}O\\
  2{H^ + } + C{O_3}^{2 – } \to C{O_2} + {H_2}O\\
  {n_{HC{O_3}^ – }} = {n_{NaHC{O_3}}} + 2{n_{Ba{{(HC{O_3})}_2}}} = 2a + 2b\,mol\\
  {n_{C{O_3}^{2 – }}} = {n_{{K_2}C{O_3}}} = a\,mol\\
  {n_{{H^ + }}} = 0,5 \times 0,56 = 0,28\,mol\\
   \Rightarrow 2a + 2a + 2b = 0,28 \Rightarrow 4a + 2b = 0,28(1)\\
  {n_{O{H^ – }}} = 0,19 \times 1 = 0,19\,mol\\
  O{H^ – } + HC{O_3}^ –  \to C{O_3}^{2 – } + {H_2}O\\
  {n_{HC{O_3}^ – }} = {n_{O{H^ – }}} = 0,19\,mol\\
   \Rightarrow 2a + 2b = 0,19(2)\\
  (1),(2) \Rightarrow a = 0,045;b = 0,05\\
  {K_2}C{O_3} + Ba{(HC{O_3})_2} \to BaC{O_3} + 2KHC{O_3}\\
  {n_{BaC{O_3}}} = {n_{{K_2}C{O_3}}} = 0,045\,mol\\
  {m_{BaC{O_3}}} = 0,045 \times 197 = 8,865g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )