Môn Hóa Học Lớp 6 Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hoá chất độc hại?

Question

Môn Hóa Học Lớp 6 Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hoá chất độc hại? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-6-ki-hieu-canh-bao-nao-sau-day-cho-biet-em-dang-o-gan-vi-tri-co-hoa-chat-doc-hai

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2022-11-22T03:23:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T03:25:08+00:00

  Đáp án:

   \(D\)

  Giải thích các bước giải:

   Kí hiệu \(A\) cảnh báo không được sử dụng nước uống.

  Kí hiệu \(B\) cảnh báo là chất ăn mòn.

  Kí hiệu \(C\) cảnh báo là chất dễ cháy nổ.

  Kí hiệu \(D\) cảnh báo là chất độc hại.

  0
  2022-11-22T03:25:22+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Kí hiệu cảnh báo d) cho biết em đang ở gần vị trí có hoá chất độc hại

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )