Môn Hóa Học Lớp 8 1. Đá đôlomit (là hỗn hợp của CaCO3 và MgCO3) , khi nung nóng đá này tạo ra 2 oxit là canxi oxit CaO và Magie oxit Mg và thu đc khí c

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 1. Đá đôlomit (là hỗn hợp của CaCO3 và MgCO3) , khi nung nóng đá này tạo ra 2 oxit là canxi oxit CaO và Magie oxit Mg và thu đc khí cacbon đioxit
a. viết phản ứng hoá học xảy ra và phương trình khối lượng nung đoá đolomit
b. nếu nung đá đolomit ,sau phản ứng thu đc 88 kg khí cacbon ddiooxit và 104 kg hai oxit các loại thì phải dùng khối lượng đá đôlomit là:
A. 150 KG B. 16 KG C. 192 KG D. kết quả khác
2.Đốt cháy m gam kim loại magie Mg trong không khí thu được 8 g hợp chất magie oxit (MgO). Biết rằng khối lượng magie Mg tham gia bằng 1,5 lần khối lượng của oxi (không khí) tham gia phản ứng
a. viết phản ứng hoá học
b. tính khối lượng của Mg và oxi đã tham gia
nhờ mn giải chi tiết hộ mk vs ạ cảm ơn mn nhiều ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 7 ngày 2022-01-10T23:49:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T23:50:55+00:00

  Bài giải:

  Câu 1:

  a.

  Phương trình hóa học :

  $CaCO_3\xrightarrow{t^o}CaO+CO_2 ↑$

  $MgCO_3\xrightarrow{t^o}MgO+CO_2↑ $

  Phương trình tính khối lượng : 

  $m_{đolomit}=m_{oxit}+m_{CO_2}$

  b.

  Từ câu `b` , ta có :

  $-m_{đolomit}=m_{oxit}+m_{CO_2}$

  $⇔m_{đolomit}=104+88=192(kg)$

  ⇒ Chọn đáp án: C

  Câu 2:

  a. $n_{MgO}=\frac{8}{40}=0,2(mol)$

  Phương trình hóa học :

  $2Mg+O_2\xrightarrow{t^o} 2MgO$

     0,2          0,1      ←  0,2                       (mol)

  b.

  `-m_{Mg}=0,2.24=4,8(g)`

  `-m_{O_2}=0,1.32=3,2(g)`

  0
  2022-01-10T23:51:10+00:00

  Học tốt.

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-1-da-dolomit-la-hon-hop-cua-caco3-va-mgco3-khi-nung-nong-da-nay-tao-ra-2-oit-l

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )