Môn Hóa Học Lớp 8 1) Để pha được nước sát khuẩn tay ( thành phần chính là cồn 70 độ ) người ta cần pha cồn 90 độ với chất nào sau đây A. Cồn 96 độ B. Nướ

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 1) Để pha được nước sát khuẩn tay ( thành phần chính là cồn 70 độ ) người ta cần pha cồn 90 độ với chất nào sau đây
A. Cồn 96 độ
B. Nước oxi già
C. Nước sạch
D. Muối ăn
2) Để nhận biết 2 lọ đưjng chất rắn, màu trắng là K và Zn người ta lấy mỗi lọ một hạt nhỏ rồi cho vào cốc đựng
A. Dd NaOH
B. dd NaCl
C. dd HCl
D. H2O
3) Để xác định nòing độ mol của một chất có trong dung dịch, người ta căn cứ vào
A. Số mol chất tan và số mol dung dịch
B. Khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch
C. Số mol chất tan và khối lượng dung dịch
D. Số mô chất tan và thể tích dung dịch
4) Hệ số của oxi trong PTHH của Hidro với oxi để tạo thành nước là
A. 2
B. I
C. II
D. 1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 tháng 2022-10-04T00:09:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T00:10:44+00:00

  Đáp án:

  1) Để pha được nước sát khuẩn tay ( thành phần chính là cồn 70 độ ) người ta cần pha cồn 90 độ với chất nào sau đây
  A. Cồn 96 độ
  B. Nước oxi già
  C. Nước sạch 
  D. Muối ăn 
  2) Để nhận biết 2 lọ đưjng chất rắn, màu trắng là K và Zn người ta lấy mỗi lọ một hạt nhỏ rồi cho vào cốc đựng
  A.  Dd NaOH 
  B. dd NaCl
  C. dd HCl
  D. H2O
  3) Để xác định nòing độ mol của một chất có trong dung dịch, người ta căn cứ vào
  A. Số mol chất tan và số mol dung dịch
  B. Khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch
  C. Số mol chất tan và khối lượng dung dịch
  D. Số mô chất tan và thể tích dung dịch
  4) Hệ số của oxi trong PTHH của Hidro với oxi để tạo thành nước là 
  A. 2
  B. I
  C. II 
  D. 1

  Giải thích các bước giải:

  1,thành phần chính là 

  Cồn 96 độ
  Glyxerin  
  Tinh dầu 
  Nước cất hoặc đun nước sôi để nguội

  để làm cồn loãng từ 90 độ xuống 70 độ

  2, dùng $H_{2}O$ là vì khi dùng ta thả vào không tan là Zn → còn lại là K

  3, công thức tính nồn độ mol là:

  $C_{M}$ = $\frac{n}{V}$ 

  trong đó n là mol chất tan ; V là thể tích dung dịch

  4, 2H2 + O2 → 2H2O điều kiện $t^{o}$ 

  hệ số 2 : 1 : 2

  → hộ số của oxi là 1

  0
  2022-10-04T00:11:01+00:00

  Đáp án:

   `1, C`

  `2, D`

  `3,D`

  `4,D`

  Giải thích các bước giải:

  1) Để pha được nước sát khuẩn tay ( thành phần chính là cồn 70 độ ) người ta cần pha cồn 90 độ với chất nào sau đây

  A. Cồn 96 độ

  B. Nước oxi già

  C. Nước sạch  `(`để làm lãng cồn `90^o` thành `70^o )`

  D. Muối ăn

  2) Để nhận biết 2 lọ đưjng chất rắn, màu trắng là K và Zn người ta lấy mỗi lọ một hạt nhỏ rồi cho vào cốc đựng

  A. Dd NaOH

  B. dd NaCl

  C. dd HCl

  D. H2O  (`K`: tan, tạo khí; `Zn`: không tan)

  3) Để xác định nồng độ mol của một chất có trong dung dịch, người ta căn cứ vào

  A. Số mol chất tan và số mol dung dịch

  B. Khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch

  C. Số mol chất tan và khối lượng dung dịch

  D. Số mol chất tan và thể tích dung dịch   `(CT: C_M = n/V)`

  4) Hệ số của oxi trong PTHH của Hidro với oxi để tạo thành nước là

  A. 2

  B. I

  C. II

  D. 1 

  $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O$

  hệ số của oxi: 1

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )