Môn Hóa Học Lớp 8 1.Một oxit nitơ có công thức NOx và nó %N – 30.43%.Tìm công thức oxit đó . 2.X là oxit của 1 kim loại M chưa rõ hóa trị. Biết tỉ lệ về

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 1.Một oxit nitơ có công thức NOx và nó %N – 30.43%.Tìm công thức oxit đó .
2.X là oxit của 1 kim loại M chưa rõ hóa trị. Biết tỉ lệ về khối lương của M và O bằng 7:3. Xác định công thức hóa học của X?
*ghi đầy đủ chi tiết nha 🙁
*em cảm ơn 🙁 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 7 tháng 2022-08-20T22:13:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T22:15:08+00:00

  1)

  Oxit có dạng \(NO_x\)
  Ta có:

  \( \to {M_{N{O_x}}} = {M_N} + x{M_O} = 14 + 16x\)

  \( \to \% {m_N} = \frac{{14}}{{14 + 16x}} = 30,43\% \)

  \( \to x=2\)

  Vậy oxit là \(NO_2\)

  2)

  Oxit của \(M\) có dạng \(M_aO_b\)

  Ta có:

  \({M_{{M_a}{O_b}}} = a{M_M} + b{M_O} = a{M_M} + 16b\)

  Ta có tỉ lệ khối lượng:

  \({m_M}:{m_O} = a{M_M}:b{M_O} = a{M_M}:16b = 7:3 \to a{M_M} = \frac{{112b}}{3}\)

  \( \to {M_M} = \frac{{112b}}{{3a}}\)

  Thỏa mãn \(a=2;b=3 \to M_M=56 \to M:Fe\)

  Vậy oxit cần tìm là \(Fe_2O_3\)

  0
  2022-08-20T22:15:18+00:00

  Đáp án:NO2

   

  Giải thích các bước giải:%N=MN: MNOX.100%

  =>14:14+16x.100%=30,43%

   =>x=2

  Vậy CTHH của oxit là: 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )