Môn Hóa Học Lớp 8 1, Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số nơtron của X lần lượt là A. 18 và 17. B. 19 và 16. C.

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 1, Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số nơtron của X lần lượt là
A. 18 và 17.
B. 19 và 16.
C. 16 và 19.
D. 17 và 18.
2. Một nguyên tố R có tổng số hạt (proton, electron, nơtron) là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Số hạt proton của R là
A. 14.
B. 15.
C. 16.
D. 17. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
7 tháng 2022-08-20T20:42:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T20:44:00+00:00

  1, Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số nơtron của X lần lượt là

  A. 18 và 17.

  B. 19 và 16.

  C. 16 và 19.

  D. 17 và 18.

  Đáp án :

  Số hạt electron = Số hạt proton = 17(hạt)
  Số hạt notron = 52 – 17 – 17 = 18(hạt)

  2. Một nguyên tố R có tổng số hạt (proton, electron, nơtron) là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Số hạt proton của R là

  A. 14.

  B. 15.

  C. 16.

  D. 17.

  Đáp án

  Đặt số proton=số electron=Z

  Số notron=N

  Ta có 2Z+N=46

  Số hạt mang điện là 2Z, số hạt không mang điện là N

  ->2Z-N=14

  ->Z=15; N=16

  ->Số hạt proton là 15 hạt

  0
  2022-08-20T20:44:28+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   1A(do p=e, n = 52-2p)

  2B (2p+n=46,2p-n=14 – giải pt là ra)

  3D

  Bổ sung 2 D. Na.

  2p+n=34

  2p=1,8333n

  ->1,8333n + n=34

  ->2,8333n=34

  ->n=34/2,8333=12(hạt)

  p=34-12/2=11(hạt)->X là Natri

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )