Môn Hóa Học Lớp 8 1.Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit: A. SO2 B.SO3 C.NO D. N2O5 2. Thể tích của 24 gam khí O2 ở đktc là: A

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 1.Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit:
A. SO2
B.SO3
C.NO
D. N2O5
2. Thể tích của 24 gam khí O2 ở đktc là:
A. 22,4 lít
B. 33,6 lít.
C. 11,2 lít
D.16,8 lít
3. Cho sơ đồ phản ứng: FexOy + H2SO4→ Fex(SO4)y + H2O Với x # y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là:
A. 1 và 2
B. 2 và 3
C. 2 và 4
D. 3 và 4
4. Dãy nào gồm tất cả các chất có công thức viết đúng?
A. Al2O3, Na2O, CaO
B. NaCO3, NaCl2, CaO
C. AgO, NaCl, H2SO4
D. HCl, H2O, NaO
5. Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất:
A. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá họctrong đó một chất sinh ra một chất mới
B. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới
C. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới
D. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 năm 2022-05-07T21:19:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T21:21:05+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  C\\
  2)\\
  D\\
  {n_{{O_2}}} = \dfrac{{24}}{{32}} = 0,75mol\\
  {V_{{O_2}}} = 0,75 \times 22,4 = 16,8l\\
  3)\\
  B\\
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\\
  4)\\
  A\\
  5)\\
  C
  \end{array}\)

   

  0
  2022-05-07T21:21:11+00:00

  Đáp án:

  1. No (oxit trung tính)

  2. nO2=24/32=0.75(mol)

  vO2=0.75×22.4=16.8(l)

  Chọn đáp án D

  3. B. 2 và 3

  PT: Fe2O3 + 3H2SO4→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

  4. A. Al2O3, Na2O, CaO

  5. C. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

  VD: 2KMnO4-to->K2MnO4+MnO2+O2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )