Môn Hóa Học Lớp 8 3) Khi nung Kaliclorat thì thu được 7,45g Kali clorua và 4,8g Khí oxi a) Viết phương trình chữ của phản ứng b) Tính khối lượng Kali clo

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 3) Khi nung Kaliclorat thì thu được 7,45g Kali clorua và 4,8g Khí oxi
a) Viết phương trình chữ của phản ứng
b) Tính khối lượng Kali clorat đã dùng
4) Khi nhiệt phân 10,2g Nhôm oxit thì thu được 4,8g Oxi và kim loại nhôm
a) Viết phương trình chữ của phản ứng
b) Tính khối lượng kim loại nhôm thu được
Giúp mình với !!!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 5 ngày 2022-05-08T16:37:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T16:38:30+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải

  3)

  a)Phương trình chữ  :  Kaliclorat $\rightarrow$ Kali clorua + Khí oxi

  b) Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  `m_{KClO_2}` = `m_{KCl}` + `m_{O_2}`

  $\rightarrow$ `m_{KClO_3}` = `7,45+4,8 = 12,25 g`

  4)

  a) PTPU : Nhôm oxit $\rightarrow$ Oxi + nhôm

  b)

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có :

  `m_{Al_2O_3}` = `m_{Al}` + `m_{O_2}`

  $\rightarrow$ `m_{Al}` = `m_{Al_2O_3}` -`m_{O_2}`

  $\rightarrow$ `m_{Al}` = `10,2-4,8 = 5,4 g`

   

  0
  2022-05-08T16:38:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a)`

  Phương trình chữ :

  $\text{kali clorat} \xrightarrow{t^o}kali+Oxi$

  `b)`

  Định luật bảo toàn khối lượng :

  `m_(KClO_3)=m_K+m_O`

  `<=>m_(KClO_3)=7,45+4,8`

  `<=>m_(KClO_3)=12,25g`

  _____________________________________________

  `a)`

  Phương trình chữ :

  $\text{Nhôm oxit}\xrightarrow{t^o} Oxi+Nhôm$

  `b)`

  Định luật bảo toàn khối lượng :

  `m_(Al_2O_3)=m_O+m_Al`

  `<=>m_(Al)=m_(Al_2O_3)-m_O`

  `<=>m_(Al)=10,2-4,8`

  `<=>m_(Al)=5,4g`

  `#Ken`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )