Môn Hóa Học Lớp 8 A) bt O (||) , hãy xác định hóa trị của các nguyên tố Na , N , Fe trong các hợp chất sau : Na2O, N2O5, Fe2O3 b) xác định hóa trị của cá

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 A) bt O (||) , hãy xác định hóa trị của các nguyên tố Na , N , Fe trong các hợp chất sau : Na2O, N2O5, Fe2O3
b) xác định hóa trị của các nguyên tốCu, P , N , Fe trong các hợp chất sau : Cu2O, Cu(NO3)2, NO2 , NH3, FeSO4, Fe2(CO3)3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 7 tháng 2022-08-20T22:05:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T22:06:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Na hóa trị 1

       N hóa trị 5

  Fe hóa trị 3

  b. Cu hóa trị 1 ( Cu2O)

  Cu hóa trị 2 ( Cu(NO3)2 )

  N hóa trị  4 (NO2)

  N hóa trị  1 ( NH3)

  Fe hóa trị  2 ( FeSO4)

  Fe hóa trị  3 (Fe2(CO3)3)

  0
  2022-08-20T22:06:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-a-bt-o-hay-ac-dinh-hoa-tri-cua-cac-nguyen-to-na-n-fe-trong-cac-hop-chat-sau-na

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )