Môn Hóa Học Lớp 8 a) Khi phân hủy 63,2g KMNO4 thì thu được bao nhiêu lít khí oxi (đktc). Tính khối lượng của các sản phẩm. b) Với lượng oxi trên cần phải

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 a) Khi phân hủy 63,2g KMNO4 thì thu được bao nhiêu lít khí oxi (đktc). Tính khối lượng của các sản phẩm.
b) Với lượng oxi trên cần phải đốt bao nhiêu g photpho.
Câu 1 ai bik làm ko ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-a-khi-phan-huy-63-2g-kmno4-thi-thu-duoc-bao-nhieu-lit-khi-oi-dktc-tinh-khoi-lu

in progress 0
Eloise 2 tháng 2022-10-04T11:51:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T11:53:06+00:00

  Đáp án:

  $a)\ V_{O_2}=4,48\ lít;\ m_{K_2MnO_4}=39,4\ g;\ m_{MnO_2}=17,4\ g;\ m_{O_2}=6,4\ g$

  $b)\ m_P=4,96\ g$

  Giải thích các bước giải:

  PTHH: $2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 +O_2↑$

  Ta có: $n_{KMnO_4}=\dfrac{63,2}{39+55+16.4}=0,4\ mol$

  Theo PTHH: $n_{O_2}=n_{K_2MnO_4}=n_{MnO_2}=\dfrac{1}{2}.n_{KMnO_4}=0,2\ mol$

  $→ V_{O_2}=0,2.22,4=4,48\ lít$

  $m_{K_2MnO_4}=0,2.(39.2+55+16.4)=39,4\ gam$

  $m_{MnO_2}=0,2.(55+16.2)=17,4\ gam$

  $m_{O_2}=0,2.32=6,4\ gam$

  PTHH: $4P +5O_2 → 2P_2O_5$

  $→ n_P=\dfrac{4}{5}.n_{O_2}=0,16\ mol$

  $→ m_P=0,16.31=4,96\ gam$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )