Môn Hóa Học Lớp 8 a) N2; Bài 3: Có những khí sau: H2S; O2; C2H2; Cl2. a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần? b) Những khí nào nặng ha

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 a) N2;
Bài 3: Có những khí sau: H2S; O2; C2H2; Cl2.
a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao
nhiêu lần?
b) Những khí nào nặng hay nhę hơn không khí bao
nhiều lần?
c) Khí nào nặng nhất?
d) Khí nào nhẹ nhất ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-a-n2-bai-3-co-nhung-khi-sau-h2s-o2-c2h2-cl2-a-nhung-khi-nao-nang-hay-nhe-hon-k

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2022-01-06T22:30:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T22:31:25+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  {M_{{H_2}S}} = 2 + 32 = 34dvC\\
  {M_{{O_2}}} = 16 \times 2 = 32dvC\\
  {M_{{C_2}{H_2}}} = 12 \times 2 + 2 = 26dvC\\
  {M_{C{l_2}}} = 35,5 \times 2 = 71dvC\\
  a)\\
  \text{Khí }{H_2}S\text{ nặng hơn khí }{H_2}\\
  {d_{{H_2}S/{H_2}}} = \dfrac{{34}}{2} = 17\\
  \text{Khí }{O_2}\text{ nặng hơn khí }{H_2}\\
  {d_{{O_2}/{H_2}}} = \dfrac{{32}}{2} = 16\\
  \text{Khí }{C_2}{H_2}\text{ nặng hơn khí }{H_2}\\
  {d_{{C_2}{H_2}/{H_2}}} = \dfrac{{26}}{2} = 13\\
  \text{Khí }C{l_2}\text{ nặng hơn khí }{H_2}\\
  {d_{{H_2}S/{H_2}}} = \dfrac{{71}}{2} = 35,5\\
  b)\\
  \text{Khí }{H_2}S\text{ nặng hơn không khí }\\
  {d_{{H_2}S/kk}} = \dfrac{{34}}{{29}} = 1,17\\
  \text{Khí }{O_2}\text{ nặng hơn không khí }\\
  {d_{{H_2}S/kk}} = \dfrac{{32}}{{29}} = 1,1\\
  \text{Khí }{C_2}{H_2}\text{ nhẹ hơn không khí }\\
  {d_{{C_2}{H_2}/kk}} = \dfrac{{26}}{{29}} = 0,897\\
  \text{Khí }C{l_2}\text{ nặng hơn không khí }\\
  {d_{C{l_2}/kk}} = \dfrac{{71}}{{29}} = 2,45\\
  c)\\
  \text{Khí nặng nhất là :}C{l_2}\\
  d)\\
  \text{Khí nhẹ nhất là :}{C_2}{H_2}
  \end{array}\)

   

  0
  2022-01-06T22:31:36+00:00

  Đáp án:

  a) Áp dụng công thức tính tỉ khối:

  $d_{H2S/H2}$ = $\frac{M_{H2S}}{M_{H2}}$ = $\frac{34}{2}$ =17

  Vậy khí H2S nặng hơn khí H2 17 lần

  $d_{O2/H2}$ = $\frac{M_{O2}}{M_{H2}}$ = $\frac{32}{2}$ =16

  Vậy khí O2 nặng hơn khí H2 16 lần

  $d_{C2H2/H2}$ = $\frac{M_{C2H2}}{M_{H2}}$ = $\frac{26}{2}$ =13

  Vậy khí C2H2 nặng hơn khí H2 13 lần

  $d_{Cl2/H2}$ = $\frac{M_{Cl2}}{M_{H2}}$ = $\frac{71}{2}$ = 35,5

  Vậy khí Cl2 nặng hơn khí H2 35,5 lần

  b) Áp dụng công thức tính tỉ khối: 

  $d_{H2S/KK}$ = $\frac{M_{H2S}}{M_{KK}}$ = $\frac{34}{29}$ ≈1,172

  Vậy khí H2S nặng hơn không khí 1,172 lần

  $d_{O2/KK}$ = $\frac{M_{O2}}{M_{KK}}$ = $\frac{32}{29}$ ≈1,1

  Vậy khí O2 nặng hơn không khí 1,1 lần

  $d_{C2H2/KK}$ = $\frac{M_{C2H2}}{M_{KK}}$ = $\frac{26}{29}$ ≈ 0,9

  Vậy khí C2H2 nhẹ hơn không khí 0,9 lần

  $d_{Cl2/KK}$ = $\frac{M_{Cl2}}{M_{KK}}$ = $\frac{71}{29}$ ≈2,45

  Vậy khí Cl2 nặng hơn không khí 2,45 lần

  c) Khí Cl2 nặng nhất

  d) Khí C2H2 nhẹ nhất

   

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )