Môn Hóa Học Lớp 8 A, N2+o2. N2o5 B,. Fe2o3+CO. Fe+CO2 C,. Mg +2HCI. Mgcl2+ H2

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 A, N2+o2. N2o5
B,. Fe2o3+CO. Fe+CO2
C,. Mg +2HCI. Mgcl2+ H2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 1 ngày 2022-01-14T17:58:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-01-14T17:59:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A/2N2 + 5O2 -t°–> 2N2O5 

  B/Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2 

  C/Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2 

  Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. 

  Ba bước lập PTHH : 

  1 – Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất phản ứng và sản phẩm. 

  Vd : CH4 + O2 -t°–> CO2 + H2O 

  *H2O ở đây là hơi nước không phải nước chất lỏng. 

  2 – Cân bằng số nguyên tử hay phân tử : tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức. (có thể qua bước này sang bước 3)    

  3 – Viết PTHH 

  CH4 + 2O2 -t°-> CO2 + H2O 

  * Nếu đề kêu viết tỉ lệ số nguyên tử hay phân tử thì ghi hệ số cân bằng thành tỉ lệ nguyên tử phân tử : 

  Vd :

  4P                  +  5O2         -t°->      2P2O5 

  4 nguyên tử  :   5 phân tử :          2 phân tử 

  *Nguyên tử dùng cho các nguyên tử thể rắn như Fe, Cu, C, Si, P, S, Li, Al, Pb, Hg (lỏng),….

  *Phân tử dùng cho một hợp chất và một nguyên tố thể khí : CO2, H2S, CO, H2, O2, N2,Cl2,F2,Br2, I2 (iốt),….

  * Thêm t° khi trong chất tham gia phản ứng có các nguyên tố khí không nằm trong hợp chất nào hết thì thêm t°, hoặc đề cho đun (nóng, đốt, cháy, để ngoài không khí,…) hợp chất A thành sản phẩm B và C thì thêm t°

  Phương trình hóa học cho ta biết tỉ lệ về số nguyên tử hoặc phân tử giữa các chất cũng như từng cặp nhất trong phản ứng. 

  0
  2022-01-14T17:59:53+00:00

  Đáp án:2N2 + 5O2 —-> 2N2O5

   Fe2O3 + 3Co —–>2 Fe + 3Co2

  Mg +2HCI. Mgcl2+ H2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )