Môn Hóa Học Lớp 8 a, nguyên tử nitơ nang hơn hay nhẹ hon nguyen tu cacbon bao nhieu lần b, nguyên tử natri nạng hơn hay nhẹ hơn nguyen tư caxi bao nhiêu

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 a, nguyên tử nitơ nang hơn hay nhẹ hon nguyen tu cacbon bao nhieu lần
b, nguyên tử natri nạng hơn hay nhẹ hơn nguyen tư caxi bao nhiêu lần
c, nguyên tử sắt nặng hơn hay nhẹ hơn natri bao nhiêu lần Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 12 tháng 2022-04-08T11:00:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T11:01:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-a-nguyen-tu-nito-nang-hon-hay-nhe-hon-nguyen-tu-cacbon-bao-nhieu-lan-b-nguyen

  0
  2022-04-08T11:02:13+00:00

  a, 

  Nguyên tử nitơ nặng hơn nguyên tử cacbon $\dfrac{14}{12}\approx 1,167$ lần. 

  b, 

  Nguyên tử natri nhẹ hơn nguyên tử canxi $\dfrac{23}{40}=0,575$ lần. 

  c, 

  Nguyên tử sắt nặng hơn nguyên tử natri $\dfrac{56}{23}\approx 2,43$ lần.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )