Môn Hóa Học Lớp 8 A. Trắc nghiệm (1,5 điểm): Câu 1: Công thức hóa học đúng của phân tử kali nitrat (có 1 K, 1 N, 3 O) và nhôm sunfat (có 2 Al, 3 S, 12 O)

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 A. Trắc nghiệm (1,5 điểm):
Câu 1: Công thức hóa học đúng của phân tử kali nitrat (có 1 K, 1 N, 3 O) và nhôm sunfat (có 2 Al, 3 S, 12 O) là:
A. K(NO3)2 và Al2S3O12. B. KNO3 và Al2(SO4)3.
C. KNO3 và Al(SO4)2. D. K(NO)3 và Al2S3O4.
Câu 2: Hạt nhân được tạo bởi các hạt:
A. Hạt proton, hạt nơtron. B. Hạt proton, hạt nơtron, hạt electron.
C. Hạt electron, hạt nơtron. D. Hạt nhân, hạt nơtron, hạt electron.
Câu 3: Công thức hóa học của photpho, khí oxi, lưu huỳnh, muối ăn lần lượt là:
A. P, O, S, NaCl. B. P, O2, S, NaCl. C. P, O2, S2, NaCl. D. P2, H2, S, NaCl.
Câu 4: Cặp chất có phân tử khối bằng nhau là
A. N2 và O2. B. N2 và CO2. C. CO và Na2O. D. S và O2.
Câu 5: Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với O và nguyên tố Y với H như sau: XO và YH. Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các hợp chất của X và Y:
A. X2Y3. B. XY. C. XY2. D. X2Y.
Câu 6: Phân tử khối của Canxi hiđroxit là 74 đvC, biết phân tử có 1 Ca, 2 H và x O. Vậy x bằng:
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Ko cần gt Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 11 phút 2022-09-18T16:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T16:22:49+00:00

  Câu 1: B. KNO3 và Al2(SO4)3

  Câu 2: A. Hạt proton, hạt nơtron

  Câu 3: B. P, O2, S, NaCl

  Câu 4: D. S và O2

  Câu 5: C. XY2

  Câu 6: D. 2

   

  0
  2022-09-18T16:23:04+00:00

  Câu 1: `B. KNO_3; Al_2(SO_4)_3`

  Câu 2: `A.` Hạt proton, hạt nơtron.

  Câu 3: `B. P, O_2, S, NaCl.` (Oxi luôn tồn tại dưới dạng phân tử)

  Câu 4: `D. S; O_2 (PTK: S= 32.1=32; O_2=16.2=32)`

  Câu 5: `C. XY_2`

  (Theo quy tắc hoá trị: `X/Y=(II)/I->X.I=Y.II-> CTHH:XY_2`) 

  Câu 6: `D. 2`

  (PTK canxi hidroxit `= 40. 1+ 1.2+16.x=74->PTK` của oxi trong canxi hidroxit là: `74-40-2=32->16.x=32->x=2` 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )