Môn Hóa Học Lớp 8 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in progress 0
Parker 31 phút 2022-09-23T18:42:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Hóa Học Lớp 8 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in progress 0
Julia 2 tháng 2022-07-19T19:54:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Hóa Học Lớp 8 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in progress 0
Josie 2 tháng 2022-07-19T19:44:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-19T19:45:53+00:00

  Đáp án:

   `C.` vì dãy này đều là axit (axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ)

   

  0
  2022-07-19T19:46:25+00:00

  Dãy chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là C. Hcl,hno3,h2so4,h3po4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )