Môn Hóa Học Lớp 8 Ai giải giúp mik bài cân bằng pt với

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Ai giải giúp mik bài cân bằng pt với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-ai-giai-giup-mik-bai-can-bang-pt-voi

in progress 0
Amaya 4 tháng 2022-08-23T11:48:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T11:50:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2+ 8H2O$

  0
  2022-08-23T11:50:31+00:00

  Đáp án:

  Bn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  `2KMnO_4 + 16HCl -> 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O`

  Study well

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )