Môn Hóa Học Lớp 8 Alo mọi người giúp mình với

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Alo mọi người giúp mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-alo-moi-nguoi-giup-minh-voi

in progress 0
Claire 5 tháng 2022-06-30T19:17:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. …………………………………

  mon-hoa-hoc-lop-8-alo-moi-nguoi-giup-minh-voi

  0
  2022-06-30T19:18:58+00:00

  Đáp án:

  +) $Na_2$

  → Sai.

  → Sửa: $Na$

  +) $CaO$

  → Đúng

  +) $NH_3$

  → Đúng

  +) $N$

  → Sai

  → Sửa: $N_2$

  +) $KOH$

  → Đúng

  +) $SO_4$

  → Đúng.

  +) $FePO_4$

  → Sai

  → Sửa: $Fe_3(PO_4)_2$

  +) $P_2$

  → Sai

  → Sửa: $P$

  +) $N_2O_5$

  → Đúng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )