Môn Hóa Học Lớp 8 Ảnh hơi mờ giúp em với ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Ảnh hơi mờ giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-anh-hoi-mo-giup-em-voi-a

in progress 0
Alexandra 12 tháng 2022-05-07T16:35:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T16:36:52+00:00

  FeCl2→Fe+Cl2(điện phân nóng chảy)

  FeCl2+2NaOH→Fe(OH)2+2NaCl

  Fe(OH)2→FeO+H2O(nhiệt độ, chân không)

  FeO+H2→Fe+H2O(nhiệt độ)

  Vậy KL A là Fe

   

  0
  2022-05-07T16:37:06+00:00

  a,

  Điều chế kim loại:

  $FeCl_2+Mg\to MgCl_2+Fe$

  b,

  $A$ là kim loại thường dùng, có hai hoá trị $II$ và $III$ nên $A$ là sắt ($Fe$)

  $A\to B\to C\downarrow \to D\to A$

  $\Rightarrow B: FeCl_3; C: Fe(OH)_3, D: Fe_2O_3$ 

  PTHH:

  $2Fe+3Cl_2\xrightarrow{{t^o}} 2FeCl_3$

  $FeCl_3+3KOH\to Fe(OH)_3+3KCl$

  $2Fe(OH)_3\xrightarrow{{t^o}} Fe_2O_3+3H_2O$

  $Fe_2O_3+3CO\xrightarrow{{t^o}} 2Fe+3CO_2$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )