Môn Hóa Học Lớp 8 b/ Tính hóa trị của nguyên tố Zn trong hợp chất Zn(NO3)2

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 b/ Tính hóa trị của nguyên tố Zn trong hợp chất Zn(NO3)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 27 phút 2022-07-21T10:29:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:30:55+00:00

  Đáp án `+` Giải thích các bước giải `!`

  `to` Gọi hóa trị của `Zn` là `x`

  Ta có:

  `to` Nhóm `NO_3` có hóa trị `I`

  `=> x. 1 = I. 2`

  `<=> x = II`

  Vậy hóa trị của `Zn` trong hợp chất `Zn(NO_3)_2` là `II`

   

  0
  2022-07-21T10:31:34+00:00

  Đáp án:

   `Zn` có hoá trị `II` trong hợp chất `Zn(NO_3)_2` .

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `x` là hoá trị của nguyên tố `Zn` trong hợp chất `Zn(NO_3)_2` `(x>0)`.

  Nhóm `(NO_3)` có hoá trị là `I`.

  `=>` Áp dụng quy tắc hoá trị ta có :
         `1.x` `=` `2.I` `<=>` `x` `=` `II`

  Vậy hóa trị của nguyên tố `Zn` trong hợp chất `Zn(NO_3)_2`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )