Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 1: Cho 32g Cu tác dụng với O2 thu được CuO a) PTHH b) Tính thể tích O2 cần dùng? đktc? c) Tính khối lượng CuO thu được Bài 2: Hòa t

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 1: Cho 32g Cu tác dụng với O2 thu được CuO
a) PTHH
b) Tính thể tích O2 cần dùng? đktc?
c) Tính khối lượng CuO thu được
Bài 2: Hòa tan 13g Zn bằng axit H2SO4 thu được ZnSO4 và H2
a) PT
b) Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc
c) Tính khối lượng H2SO4 phản ứng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 12 phút 2023-01-01T12:09:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T12:10:31+00:00

  Bài 1:

  $n_{Cu}=\dfrac{32}{64}=0,5$(mol)

  a) Phương trình:

  $2Cu + O_2 \xrightarrow{t^0} 2CuO$

  b)$n_{O_2}=\dfrac{n_{Cu}}{2}=\dfrac{0,5}{2}=0,25$(mol)

  $\to V_{O_2}=0,25.22,4=5,6$ (lít)

  c) Do $n_{Cu}=n_{CuO}=0,5$ (mol)

  $\to m_{CuO}=0,5.80=40$ (g)

  Bài 2:

  $n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2$(mol)

  a) Phương trình:

  $Zn + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2$

  Ta có: $n_{Zn}=n_{H_2SO_4}=n_{ZnSO_4}=n_{H_2}=0,2$(mol)

  b) $V_{H_2}=0,2.22,4=4,48$ (lít)

  c) $m_{H_2SO_4}=0,2.98=19,6$ (g)

   

 1. dananh
  0
  2023-01-01T12:10:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-bai-1-cho-32g-cu-tac-dung-voi-o2-thu-duoc-cuo-a-pthh-b-tinh-the-tich-o2-can-du

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )