Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 1 : Nguyên tử X nặng bằng 1/2 nguyên tử Y và nguyên tử Y nặng bằng 1,5 nguyên tử Z. Tính nguyên tử khối của X biết Z là Oxi. Bài 2

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 1 : Nguyên tử X nặng bằng 1/2 nguyên tử Y và nguyên tử Y nặng bằng 1,5 nguyên tử Z. Tính nguyên tử khối của X biết Z là Oxi.
Bài 2 : Tìm kí hiệu hóa học của nguyên tố X biết nếu tính bằng gam 1 nguyên tử X nặng 6,641×10^-23 gam.
GIÚP MÌNH VỚI NHÉ! MÌNH CẢM ƠN NHIỀU. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 2 tháng 2022-03-23T02:10:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T02:12:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  `X` `=` `1/2` `Y`

  `Y` `=` `1,5Z`

  Mà `Z` là 0xi

  `<=>` `Y` `=16.1,5` `=` `24` `(đvC)`

  `X` `=1/2` `Y`

  `<=>` `X` `=` `1/2` `24` `=12`

  `<=>` `X` `∈` nguyên tố `C`

  Bài 2:

  Ta có:

  `1` `đvC` `=` `1,6605.10^-24` `g`

  `=` `0,16605.10^-23`

  Khối lượng của đvC là:

  `6,641.10^-23` `:` `0,16605.10^-23` `≈` `40đvC

  Vậy `X` `∈Ca`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2022-03-23T02:12:23+00:00

  Bài 1:

  $NTK(Y)=1,5.NTK(O)=1,5.16=24(đvC)$

  $NTK(X)=NTK(Y):2=24:2=12(đvC)$

  $⇒$ X là cacbon (C), Y là magie(Mg)

  Bài 2:

  $NTK(X)6,641.10^{-23}:1,66.10^{-24}=40(đvC)$

  $⇒$ X là canxi (Ca)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )