Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 4: Hãy cho biết khối lượng của những lượng chất sau: a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,01 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O; b) 0,5 mol p

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 4: Hãy cho biết khối lượng của những lượng chất sau:
a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,01 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O;
b) 0,5 mol phân tử N2; 0,10 mol phân tử Cl2 ; 3 mol phân tử O2
c) 0,1 mol Fe ; 2,15 mol Cu, 0,8 mol H2SO4 ; 0,5 mol CuSO4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 5 ngày 2022-05-08T18:24:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T18:26:03+00:00

  a. 0.5 mol N=> 0.5 x 14 = 7g

      0.01 mol Cl => 0.01 x 35.5 = 0.355g

       3 mol O => 3 x 16 = 48g

  b. 0.5 N2 => 0.5 x ( 14 x 2) =14g

       0.10 Cl2 => 0.10 x ( 35.3 x 2 )= 7.1g

        3 mol O2 => 3 x ( 16 x 2)= 96g

  c   0.1 mol Fe => 0.1 x 56= 5.6g

        2.15 mol Cu => 2.15 x 64= 137.6g

         0.8 mol H2SO4 => 0.8 x ( 1 x 2 + 32 + 16 x 4)=78.4g

          0.5 mol CuSO4 => 0.5 x ( 64 + 32 + 16 x 4)=80g

   

   

  0
  2022-05-08T18:26:05+00:00

  a) `m_(N)=0,5×14=7g`

  `m_(Cl)=0,01×35,5=0,355g`

  `m_(O)=3×16=48g`

  b)`m_(N_2)=0,5×28=14g`

  `m_(Cl_2)=0,1×71=7,1g`

  `m_(O_2)=3×32=96g`

  c) `m_(Fe)=0,1×56=5,6g`

  `m_(Cu)=2,15×64=137,6g`

  `m_(H_2SO_4)=0,8×98=78,4g`

  `m_(CuSO_4)=0,5×160=80g`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )