Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 7: Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của các khí có trong hỗn hợp sau: a) 3 lít khí CO2, 1 lít O2 và 6

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 7: Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của các khí có trong hỗn hợp sau:
a) 3 lít khí CO2, 1 lít O2 và 6 lít khí N2
b) 4,4 gam khí CO2; 16 gam khí oxi và 4 gam khí hiđro
c) 3 mol khí CO2, 5 mol khí oxi và 2 mol khí CO
Các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 8 phút 2022-09-19T01:26:12+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-09-19T01:27:52+00:00

    Mình giải trong hình nha! 

    mon-hoa-hoc-lop-8-bai-7-ac-dinh-thanh-phan-phan-tram-theo-khoi-luong-va-theo-the-tich-cua-cac-kh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )