Môn Hóa Học Lớp 8 Bài: Một hợp chất khí A có % theo khối lượng là 82,35% N , 17,65% H. EM hãy cho biết : a) CTHH của hợp chất , bt tỉ khối A so vs hidro

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Bài: Một hợp chất khí A có % theo khối lượng là 82,35% N , 17,65% H. EM hãy cho biết :
a) CTHH của hợp chất , bt tỉ khối A so vs hidro là 8,5
b) Tính số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 11,2 (l) khí A ( ĐKTC ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 12 tháng 2022-05-07T17:27:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T17:29:21+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `M_A = 8,5xx2 = 17` $(g/mol)$

  $\text{CTHH dạng chung :}$ `N_xH_y`

  `%N = {14x.100}/{17}` $\approx$ `82,35%`

  `=>` `x=1`

  `%H = {1y.100}/{17}` $\approx$ `17,65%`

  `=>` `y=3`

  $\text{Vậy CTHH là :}$ `NH_3`

  ______________________________

  `b)`

  $\text{Số mol của khí A}$

  $\text{Áp dụng công thức : n = V : 22,4}$

  `=>` `n_{NH_3} = V/{22,4} = {11,2}/{22,4}` `= 0,5 (mol)`

  `->` `N_N = 0,5xx6xx10^{23} = 3xx10^{23}`

  `->` `N_H = 0,5xx3xx6xx10^{23} = 9xx10^{23}`

  0
  2022-05-07T17:29:28+00:00

  a)

  * Gọi `N_xH_y` là CTHH cần tìm

  ⇒ `M_A` = `2 × 8,5 = 17`(g/mol)

  ⇒ `%N` = $\dfrac{x×14}{17}$ `×100%` = `82,35%`

  ⇒ `x = 1`

  ⇒ `%H` = $\dfrac{y×1}{17}$ `×100%` = `17,65%`

  ⇒ ` y = 3`

  ⇒ `CTHH` là `NH_3`

  b)

  `n_{NH_3}` = $\dfrac{11,2}{22,4}$ = `0,5`

  ⇒ Số nguyên tử `H` = `0,5×6×10^23 `= `3×10^23`

  ⇒ Số phân tử `H_3` = `0,5×3×6×10^23` = `9×10^23`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )