Môn Hóa Học Lớp 8 Bài tập số 1: Phân đạm urê, có công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm có vai trò rất quan trọng đối với cây trồng và thực vật nói chun

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Bài tập số 1: Phân đạm urê, có công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm có vai trò rất quan trọng đối với cây trồng và thực vật nói chung, đặc biệt là cây lấy lá như rau. a) Khối lượng mol phân tử ure b) Hãy xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 2 tháng 2022-09-25T09:49:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T09:50:49+00:00

  Đáp án:

  a) $\text{Phân tử khối của ure (NH2)2CO   là:}$   

  `(14 + 2) . 2 + 12 +16 = 60 (đvc).`

  b) $\text{Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất là:}$

  `- %N = (14 . 2) : 60 . 100 = 46,7%`

  `- %H = (2 . 2) : 60 . 100 = 6,7%`

  `- %C = 12 : 60 . 100 = 20%`    

  `- %O = 16 : 60 . 100 = 26,6%`

   

  0
  2022-09-25T09:51:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a.`

  `M_{(NH_2)_2CO}=2.(14+1.2)+12+16=60(g`$/$`mol)`

  `b.`

  `%m_{N}=\frac{14.2}{60}.100=46,667%`

  `%m_{H}=\frac{1.4}{60}.100=6,667%`

  `%m_{C}=\frac{12}{60}.100=20%`

  `%m_{O}=\frac{16}{60}.100=26,667%`

  `#Devil`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )