Môn Hóa Học Lớp 8 Biết rằng canxi oxit (vôi sống) CaO hoá hợp với nước tạo ra canxi hiđroxit (vôi tôi) Ca(OH)2, chất này tan được trong nước, cứ 56 g CaO

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Biết rằng canxi oxit (vôi sống) CaO hoá hợp với nước tạo ra canxi hiđroxit (vôi tôi) Ca(OH)2, chất này tan được trong nước, cứ 56 g CaO hoá hợp vừa đủ với 18 g H2O. Bỏ 2,8 g CaO vào trong một cốc lớn chứa 400 ml nước tạo ra dung dịch Ca(OH)2, còn gọi là nước vôi trong. Khối lượng của canxi hiđroxit là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 2 tuần 2022-09-18T12:15:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T12:17:16+00:00

  Giải:

  Cứ `56g` `CaO` tác dụng vừa đủ với `18g` `H_2 O`

  `->` cứ `2,8g` `CaO` tác dụng vừa đủ với `(18 . 2,8)/56 = 0,9g` `H_2 O`

   BTKL, ta có: `m_{CaO} + m_{H_2 O} = m_{Ca(OH)_2}`

  `-> m_{Ca(OH)_2} = 2,8 + 0,9 = 3,7` (g)

 1. minhuyen
  0
  2022-09-18T12:17:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `↓↓`

  Theo bài cho ta có :

  Cứ `56 g` `CaO` hoá hợp vừa đủ với `18 g` `H_2_O`
  Vậy `2,8 g` `CaO` hoá hợp vừa đủ với `X g` `H_2_O`

  `x = 2,8: (56. 18) = 0,9 g`
  Công thức khối lượng của phản ứng:
  mCaO + mH2O = mCa(OH)2
  Khối lượng canxi hiđroxit được tạo ra bằng:
  `mCa(OH)_2 = 2,8 + 0,9 = 3,7 g.`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )