Môn Hóa Học Lớp 8 bt1 các loại hợp chất vô cơ :hãy phân loại các hợp chât vô cơ và đọc tên chúng Al2O3;SO2;N2O5,P2O5,Al2(SO4)3,NaCl,CuO,KNO3,FeCl2,NAHCO3

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 bt1 các loại hợp chất vô cơ :hãy phân loại các hợp chât vô cơ và đọc tên chúng
Al2O3;SO2;N2O5,P2O5,Al2(SO4)3,NaCl,CuO,KNO3,FeCl2,NAHCO3,Fe2O3,H2S,KMnO4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-01-13T19:06:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T19:08:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Oxit bazo : 

  $Al_2O_3 :nhôm$ $oxit$

  $CuO : $đồng II oxit

  $Fe_2O_3 : $sắt III oxit

  Oxit axit :

  $SO_2 $: lưu huỳnh trioxit

  $N_2O_5$ : đinito pentaoxit

  $P_2O_5$ : điphotpho pentaoxit

  Muối :

  $Al_2(SO_4)_3 $: nhôm III oxit

  $NaCl$ : natri clorua

  $KNO_3$ kali nitrat

  $FeCl_2$ sắt II clorua

  $NaHCO_3$ natri hidrocacbonat

  $KMnO_4$ kali pemanganat

  Axit :

  $H_2S$ axit sunfuhidric

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )