Môn Hóa Học Lớp 8 Các bạn ơi giúp mình với???? Mình cần phần c ạ ♥‿♥

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Các bạn ơi giúp mình với????
Mình cần phần c ạ
♥‿♥ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-cac-ban-oi-giup-minh-voi-minh-can-phan-c-a-‿

in progress 0
Hailey 15 phút 2022-09-22T20:19:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T20:20:49+00:00

  a)

  \({M_{He}} = 4;{M_{{H_2}}} = 2\)

  \( \to \frac{{{M_{He}}}}{{{M_{{H_2}}}}} = \frac{4}{2} = 2\)

  Vậy \(He\) nặng gấp 2 lần \(H_2\)

  b)

  Khi dùng \(H_2\) và \(He\) thì đây 2 là 2 khí nhẹ hơn không khí nên giúp cho khí cầu có thể bay lên.

  Tuy nhiên nên dùng \(He\) hơn vì đây là khí trơ, không cháy trong khi \(H_2\) là chất dễ cháy, khi cháy gây nổ lớn rất nguy hiểm.

  c)

  Khi dùng để bơm vào bóng thám không thì nên dùng \(H_2\) vì đây là khí nhẹ nhất nên khả năng bay lên cao hơn so với bóng dùng khí \(He\).

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )