Môn Hóa Học Lớp 8 Cách cân bằng PTHH bằng phương pháp đại số và lấy ví dụ.

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Cách cân bằng PTHH bằng phương pháp đại số và lấy ví dụ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 2 tháng 2022-03-22T23:49:32+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T23:51:21+00:00

  Cân bằng phương trình hoá học ở lớp 8 phổ biến nhất là cân bằng số nguyên tử trong phương trình 

  VD: 

  `Al_2O_3 + HCl -> AlCl_3 + H_2O`

  Ta thấy số `Al` ở hai vế phương trình chưa cân bằng nên ta thêm 2 vào `AlCl_3` 

  `Al_2O_3 + HCl -> 2AlCl_3 + H_2O`

  Lúc này số `Cl` ở sản phẩm là: `2.3 = 6 =>` thêm `6` vào `HCl` 

  `Al_2O_3 + 6HCl -> 2AlCl_3 + H_2O`

  Lúc này, ta nhận thấy số `H` ở hai vế phương trình chưa cân bằng `=>` thêm `3` vào `H_2O`

  `Al_2O_3 + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2O`

  So sánh số `O` ở cả hai vế phương trình ta thấy chúng bằng nhau

  `=>` Phương trình được cân bằng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )