Môn Hóa Học Lớp 8 cân bằng AL2(SO4)3+KOH==>KALO2+K2SO4+H2O

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 cân bằng
AL2(SO4)3+KOH——>KALO2+K2SO4+H2O Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 1 năm 2022-05-08T00:44:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T00:45:20+00:00

  Đáp án:

  Hệ số là: 1 – 8 – 2 – 3 – 4

  Giải thích các bước giải:

  $Al_2(SO_4)_3+8KOH→2KAlO_2+3K_2SO_4+4H_2O$

  0
  2022-05-08T00:45:32+00:00

  Al2(SO4)3+́8KOH → 2KAlO2+3K2SO4 +4H2O

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )