Môn Hóa Học Lớp 8 Cân bằng những cái sau: Helpppp

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Cân bằng những cái sau:
Helpppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-8-can-bang-nhung-cai-sau-helpppp

in progress 0
Rylee 7 tháng 2022-08-20T22:21:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T22:22:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-can-bang-nhung-cai-sau-helpppp

 1. Bài giải :

  `6. FeO+2HCl→FeCl_2+H_2O`

  `7.Fe_2O_3+3H_2SO_4→Fe_2(SO_4)_3+3H_2O`

  `8.2NaOH+H_2SO_4→Na_2SO_4+2H_2O`

  `9.3Ca(OH)_2+2FeCl_3→2Fe(OH)_3↓+3CaCl_2`

  `10.BaCl_2+H_2SO_4→BaSO_4↓+2HCl`

  $11.4FeS_2+11O_2\xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3+8SO_2↑$

  $12. Fe_xO_y+yCO\xrightarrow{t^o}xFe↓+yCO_2↑ $

  $13.Fe_3O_4+4CO\xrightarrow{t^o}3Fe↓+4CO_2 ↑$ 

  $14. Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o} 2Fe↓+3H_2O$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )