Môn Hóa Học Lớp 8 Câu 1: Xác định hóa trị của 1 nguyên tố: Xác định hóa trị của S trong hợp chất SO3 (sulfur trioxide) Xác định hóa trị của Zn trong hợp

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Câu 1: Xác định hóa trị của 1 nguyên tố:
Xác định hóa trị của S trong hợp chất SO3 (sulfur trioxide)
Xác định hóa trị của Zn trong hợp chất Zn(NO3)2 (zinc nitrate) (biết NO3 có hóa trị I)
Câu 2: Lập công thức hóa học
Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Fe (III) và Cl(I)
Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Mg (II) và nhóm hydroxide OH (I) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 4 tháng 2022-08-07T12:47:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T12:49:04+00:00

  Đáp án:

  SO3

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-cau-1-ac-dinh-hoa-tri-cua-1-nguyen-to-ac-dinh-hoa-tri-cua-s-trong-hop-chat-so3

 1. Đáp án:

  Bài 1:

  * Công thức : `SO_3`

  Gọi `a` là hóa trị của `S` trong hợp chất `SO_3`

  Ta có :

  `1xxa=3xxII`

  =>`a=2xx3=6`

  Vậy hóa trị của `S` trong hợp chất `SO_3` là hóa trị `VI`

  * Công thức : `Zn(NO₃)₂`

  Gọi `a` là hóa trị của `Zn` trong hợp chất `Zn(NO₃)₂`

  Ta có:

  `1xxa=2xxI`

  => `a=2xx1=2`

  Vậy của `Zn` trong hợp chất `Zn(NO₃)₂` là hóa trị`II`

  Câu 2:

  * Đặt công thức hóa học của hợp chất là : `Fe_xCl_y`

  Ta có : `x.III=y.I`

  => $\frac{x}{y}$ = $\frac{I}{III}$ = $\frac{1}{3}$  

  =>`x=1`, `y=3`

  Vậy công thức hóa học của hợp chất là : `FeCl_3`

  *Đặt công thức hóa học của hợp chất là `Mg_x(OH)_y`

  Ta có : `x.II=y.I`

  => $\frac{x}{y}$= $\frac{I}{II}$= $\frac{1}{2}$ 

  => `x=1`, `y=2`

  Vậy công thức hóa học của hợp chất là `Mg(OH)_2`

  Chúc bạn một ngày vui vẻ để học tốt nhé

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )