Môn Hóa Học Lớp 8 Câu 36. Khối lượng của phân tử Magie sunphat MgSO4 là : A. 120 đvC B. 180đvC C. 414 đvC D. 218đvC Câu 37: Một hợp chất tạo bởi nguyên

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Câu 36. Khối lượng của phân tử Magie sunphat MgSO4 là :
A. 120 đvC B. 180đvC C. 414 đvC D. 218đvC
Câu 37: Một hợp chất tạo bởi nguyên tố X có hóa trị II và Oxi. Hợp chất có phân tử khối nặng gấp 15 lần phân tử khí hidro.Công thức hóa học của hợp chất là:
A. MgO B. NO C. CO2 D. SO¬
Câu 38. Hợp chất Bax(NO3)y có phân tử khối là 261. Bari có nguyên tử khối là 137 và hóa trị II. Hóa trị của nhóm (NO3) là:
A. II B. IV C. III D. I Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 5 tháng 2022-07-03T10:29:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T10:31:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Câu 36: A.

  `⇒` `PTK_{MgSO_4}` `=24+32+16.4=120(đvC)`

  Câu 37: B.

  `⇒` $PTK_{XO}$ `=15.2=30(đvC)`

  `⇔` `NTK_X=30-16=14⇒X` là Nito

  `⇒` CTHH của hợp chất là `NO`

  Câu 38: D.

  Theo đề, ta có: 

     `Ba` + `NO_3.y=261(đvC)`

  `⇔ 137 + 62.y=261`

  `⇔62y=261-137=124`

  `⇔y=124:62=2`

  `⇒` CTHH là `Ba(NO_3)_2`

  – Gọi hóa trị của nhóm `NO_3` là a

      Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có:

        `II.1=a.2`

  `⇔ 2a=2`

  `⇔a=1`

  `⇒` Hóa trị của nhóm `NO_3` là `I`

  0
  2022-07-03T10:31:13+00:00

  câu 36:

  khối lượng của 1 phân tử MgSO4 là:

  24+32+16×4=120 (đvC)

  ⇒ đáp án đúng là A

  câu 37:

  gọi chỉ số của nguyên tố X là x; của O là y, ta có:

  theo quy tắc hóa trị:

  ax=by

  ⇔ll×x=ll×y

  ⇔x÷y=ll÷ll=l÷l

  vậy hợp chất đó là XO

  phân tử khối của hợp chất trên là: 15×2=30 (đvC)

  nguyên tử khối của X là: 30-16=14 (đvC)

  ⇒đó là N (nito)

  vậy CTHH của hợp chất đó là NO.

  ⇒ đáp án đúng là B.

  câu 38:

  số mol Ba có trong 1 mol hợp chất là:

  137÷137=1(mol)

  Khối lượng của nhóm NO3 có trong 1 mol hợp chất là:

  261-137=124 (g)

  số mol của nhóm NO3 có trong 1 mol hợp chất là:

  124÷62=2(mol)

  vậy hợp chất đó là Ba(NO3)2.

  gọi hóa trị của nhóm NO3 là y, ta có:

  theo quy tắc hóa trị:

  ax=by

  ⇔ll×1=b×2

  ⇒b=l

  vậy nhóm NO3 có hóa trị l.

  vậy đáp án đúng là D.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )