Môn Hóa Học Lớp 8 Chất A gồm các nguyên tố Ba, H, P, O trong đó %Ba = 41,39%; %H = 1,21%; %O = 38,67%; còn lại là P. Tìm công thức hóa học của A biết tỉ

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Chất A gồm các nguyên tố Ba, H, P, O trong đó %Ba = 41,39%; %H = 1,21%; %O = 38,67%; còn lại là P. Tìm công thức hóa học của A biết tỉ lệ nguyên tử các nguyên tố là tối giản.
Cần gt đầy đủ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 18 phút 2022-09-18T16:14:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T16:15:15+00:00

  Đáp án:

   \(CTHH:Ba{({H_2}P{O_4})_2}\)

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  CTPT:B{a_x}{H_y}{P_z}{O_t}\\
  \% {m_P} = 100 – 41,39 – 1,21 – 38,67 = 18,73\% \\
  x:y:z:t = \dfrac{{41,39}}{{137}}:\dfrac{{1,21}}{1}:\dfrac{{18,73}}{{31}}:\dfrac{{38,67}}{{16}} = 0,3:1,21:0,6:2,4\\
   \Rightarrow x:y:z:t = 1:4:2:8\\
   \Rightarrow CTHH:Ba{({H_2}P{O_4})_2}
  \end{array}\)

  0
  2022-09-18T16:15:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  %P=100-41,39-1,21-38,67 =18,73 %

   ta gọi công thức là BaxHyPzOn

  ta có :

  x:y:z:n =41,39\137 :1,21\1 :19,73 \31 :38,67 \16 

  =>x:y:z:n 1:4:2:8

  =>công thức của nó là Ba(H2PO4)2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )