Môn Hóa Học Lớp 8 cho 14,2 gam natri sunfat(Na2So4) phản ứng với bari clorua (BaCl2)sau phản ứng thu được 23,3 g bari sunfat(BaSo4) và 11,7 gam Natri clo

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 cho 14,2 gam natri sunfat(Na2So4) phản ứng với bari clorua (BaCl2)sau phản ứng thu được 23,3 g bari sunfat(BaSo4) và 11,7 gam Natri clorua(NaCl)
. a Lập phương trình hóa học.
b, viết công thức về khối lượng của phan ứng xảy ra.
c, tính khối lượng của bari clorua ( BaCl2)đã phản ứng
Mình ko hiểu cho lắm nên mọi người giúp nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 2 tuần 2022-05-07T00:34:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T00:36:04+00:00

  Na2SO4 + BaCl2 ==> BaSO4 + 2NaCl

  Theo định luật bảo toàn khối lượng (SGK Hóa 8 có nhắc), ta có:

  mNa2SO4 + mBaCl2= mBaSO4 + mNaCl

  ⇔ mBaCl2= (mBaSO4 + mNaCl) – mNa2SO4= (23,3+11,7)-14,2= 20,8 (g)

   

  0
  2022-05-07T00:36:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  PTPU : Na2SO4+BaCl2 –>BaSO4+2NaCl

  Theo ĐLBTKL :

  mNa2SO4 + mBaCl2= mBaSO4 + mNaCl

     14,2        +mBaCl2=    23,3      +   11,7

  =>mBaCl2=(23,3+11,7)-14,2=20,8g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )