Môn Hóa Học Lớp 8 cho 400g dung dịch KOH 11,2% tính số mol của KOH

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 cho 400g dung dịch KOH 11,2% tính số mol của KOH Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
5 ngày 2022-05-07T07:43:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T07:44:51+00:00

  Em tham khảo!

  Hướng làm bài:

  Đề cho $\text{mdd}$ và $\text{C%}$

  $\rightarrow$ $\text{1) Tính mct trước}$

  $\rightarrow$ $\text{2) Từ mct tính số mol}$

  Có công thức tính mct dựa vào mdd và C%:

  $\text{mct=$\dfrac{\text{mdd.C%}}{100}$}$

  Công thức tính số mol dựa vào khối lượng:

  $\text{n=$\dfrac{m}{M}$}$

  Áp dụng:

  Có $\text{mct KOH=$\dfrac{\text{mdd.C%}}{100}$=$\dfrac{400.11,2}{100}$=44,8g}$

  $\rightarrow$ $\text{nKOH=$\dfrac{m}{M}$=$\dfrac{44,8}{56}$=0,8 mol}$

  Vậy số mol của KOH lúc này là $\text{0,8 mol}$

  0
  2022-05-07T07:45:15+00:00

  Số g `KOH` trong `400 g` dd là:

  `400 . 11,2% = 44,8(g)`

  ⇒ `n_{KOH}=(m_{KOH})/(M_{KOH})=(44,8)/(56)= 0,8mol`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )