Môn Hóa Học Lớp 8 Cho biết phân tử x2 nặng gấp 16 lần phân tử Hiđro. Hỏi nguyên tử x thuộc nguyên tố hóa học nào)? ( cho biết : C=12, O=16, Fe=56, S=32)

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Cho biết phân tử x2 nặng gấp 16 lần phân tử Hiđro. Hỏi nguyên tử x thuộc nguyên tố hóa học nào)?
( cho biết : C=12, O=16, Fe=56, S=32) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 2 tuần 2022-01-10T20:06:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T20:08:25+00:00

  Hướng dẫn trả lời:

  $\text{Phân tử khối của $X_2$ là:}$

  $\text{$PTK_{X_2}$ = 16 × $PTK{H_2}$ = 16 × 2 = 32 (đvC)}$

  $\text{→ Phân tử khối của X là: $PTK_{X}$ = 32 ÷ 2 = 16 (đvC).}$

  $\text{⇒ Nguyên tố X là nguyên tố Oxi, kí hiệu hóa học là O.}$

  $\text{Vậy nguyên tố X là nguyên tố Oxi (O).}$

  0
  2022-01-10T20:08:34+00:00

  Đáp án:

  `X` là `O`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `M_(X_2)=M_(H_2)×16`

  `<=>2×M_X=2×16`

  `<=>M_X=16`

  `=>X` là `O`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )