Môn Hóa Học Lớp 8 Cho các chất hoá học có công thức sau: Na, S, C, N2, O2, O3, P, Al, Fe, K2O, CO2, SO3, P2O5, Fe2O3, SO2, NaOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2, H2SO4,

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Cho các chất hoá học có công thức sau:
Na, S, C, N2, O2, O3, P, Al, Fe, K2O, CO2, SO3, P2O5, Fe2O3, SO2, NaOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2, H2SO4,
HCl, H3PO4, HNO3, CaCO3, CuSO4, NaCl, Ca3(PO4)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.
Hãy phân loại theo:
a. Đơn chất và hợp chất
b. Kim loại và phi kim
c. Oxit, axit, bazơ, muối Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 2 tuần 2022-05-07T00:48:34+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T00:50:29+00:00

  Đáp án:

  a. Đơn chất và hợp chất:Na, S, C, N2, O2, O3, P, Al, Fe,K2O, CO2, SO3, P2O5, Fe2O3, SO2, NaOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2, H2SO4, HCl, H3PO4, HNO3, CaCO3, CuSO4, NaCl, Ca3(PO4)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

  b. Kim loại và phi kim: Na, S, C, N2, O2, O3, P, Al, Fe

  c.Oxit axit :CO2,SO3, P2O5,SO2

    Oxit ba zơ: K2O, Fe2O3

    axit:H2SO4,HCl, H3PO4, HNO3

    ba zơ:NaOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2

   Muối:CaCO3, CuSO4, NaCl, Ca3(PO4)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )