Môn Hóa Học Lớp 8 cho cac chat KHCO3, BA(OH)2, FE2O3, Fe, NA2SO3, phan ung voi dd h2so4 a, phan ung nao tao chat khi b, phan ung nao tao ket tua c, phan

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 cho cac chat KHCO3, BA(OH)2, FE2O3, Fe, NA2SO3, phan ung voi dd h2so4
a, phan ung nao tao chat khi
b, phan ung nao tao ket tua
c, phan ung nao vua tao chat khi vua tao chat khi
CO VIET PHUONG TRINH NHE Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 3 ngày 2022-05-09T02:45:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T02:46:41+00:00

  a) PƯ tạo chất khí là:

  2KHCO3 + H2SO4 —> K2SO4 + 2H2O + 2CO2

  Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2

  Na2SO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + SO2 + H2O

  b) PƯ tạo chất kết tủa là:

  Ba(OH)2 + H2SO4 —> BaSO4 + 2H2O

  c) PƯ vừa tạo chất khí vừa tạo kết tủa: Không có PƯ nào.

  XIn câu trả lời hay nhất ạ :3

  0
  2022-05-09T02:47:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a/ Phản ứng tạo chất khí

  H2SO4 + 2KHCO3 = 2H2O + K2SO4 + 2CO2↑

  Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

  b/. Phương trình tạo chất kết tủa

  H2SO4 + Ba(OH)2 = 2H2O + BaSO4↓

  c/. Phương trình tạo chất kết tủa vừa chất khí

  2Fe + 6H2SO4Fe2(SO4)3 ↓+ 3SO2↑ + 6H2O

  2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3↓ + 3SO2↑ + 6H2O

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )