Môn Hóa Học Lớp 8 cho các chất sau: CH4;O2;S;P;H2O;NA2O;HÃY CHO BIẾT NHỮNG CẠP CHẤT NÀO CÓ THỂ TÁC DỤNG VỚI NHAU, VIẾT PTHH XẢY RA(GHI RÕ ĐIỀU KIỆN NẾU

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 cho các chất sau: CH4;O2;S;P;H2O;NA2O;HÃY CHO BIẾT NHỮNG CẠP CHẤT NÀO CÓ THỂ TÁC DỤNG VỚI NHAU, VIẾT PTHH XẢY RA(GHI RÕ ĐIỀU KIỆN NẾU CÓ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 7 tháng 2022-05-08T10:58:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T10:59:10+00:00

  – $ CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O $ 

  – $ S + O_2 \xrightarrow{t^o} SO_2 $ 

  – $ 4P + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 2P_2O_5 $ 

  – $ Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH $ 

  – $ CH_4 + 2H_2O \xrightarrow{t^o,xt} CO_2 + 4H_2 ↑ $ 

  0
  2022-05-08T10:59:21+00:00

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-cho-cac-chat-sau-ch4-o2-s-p-h2o-na2o-hay-cho-biet-nhung-cap-chat-nao-co-the-ta

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )