Môn Hóa Học Lớp 8 Cho các chất sau : K2O,CO2,FeO,Al2O3,P2O5,H2O,dd HCl,CO Chất nào tác dụng được với nhau viết PTHH

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Cho các chất sau :
K2O,CO2,FeO,Al2O3,P2O5,H2O,dd HCl,CO
Chất nào tác dụng được với nhau viết PTHH Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 35 phút 2022-09-23T15:57:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T15:59:21+00:00

  Cho hay nhất nghe bạn

  mon-hoa-hoc-lop-8-cho-cac-chat-sau-k2o-co2-feo-al2o3-p2o5-h2o-dd-hcl-co-chat-nao-tac-dung-duoc-v

  0
  2022-09-23T15:59:23+00:00

  `K_2O+H_2O→2KOH`

  `CO_2+H_2O↔H_2CO_3`

  `P_2O_5+3H_2O→2H_3PO_4`

  `HCl+H_2O→HCl+HClO`

  `K_2O+CO_2→K_2CO_3`

  `FeO+2HCl→FeCl_2+H_2O`

  `Al_2O_3+6HCl→2AlCl_3+3H_2O`

  `FeO+CO→Fe+CO_2(nhiệt độ)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )