Môn Hóa Học Lớp 8 Cho các dd muối vô cơ, A, B, C, D chứa các gốc axit khác nhau. Biết A, D là muối của kim loại bari. B và C là muối của natri. A+B -> k

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Cho các dd muối vô cơ, A, B, C, D chứa các gốc axit khác nhau. Biết A, D là muối của kim loại bari. B và C là muối của natri.
A+B -> kết tủa trắng (không tan trong nước và axit mạnh), khí không màu, mùi, nặng hơn kk.
B+C -> dd đồng nhất, khí không màu, mùi hắc, nặng hơn kk.
A+C-> kết tủa trắng tan được trong axit
D+AgNO3 -> kết tủa trắng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 1 năm 2022-04-08T00:59:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T01:01:09+00:00

  A: $Ba(HCO_3)_2$

  B: $NaHSO_4$ 

  C: $Na_2SO_3$

  D: $NaCl$

  Các PTHH:

  $Ba(HCO_3)_2+2NaHSO_4\to BaSO_4+Na_2SO_4+2CO_2+2H_2O$

  $Na_2SO_3+2NaHSO_4\to 2Na_2SO_4+SO_2+H_2O$

  $Ba(HCO_3)_2+Na_2SO_3\to BaSO_3+2NaHCO_3$

  $AgNO_3+NaCl\to AgCl+NaNO_3$

  0
  2022-04-08T01:01:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $A : Ba(HCO_3)_2$

  $B : NaHSO_4$

  $C : Na_2SO_3$

  $D : BaCl_2$

  $Ba(HCO_3)_2 + 2NaHSO_4 \to BaSO_4↓ + 2CO_2↑ + 2H_2O$
  $2NaHSO_4 + Na_2SO_3 \to 2Na_2SO_4 + SO_2↑ + H_2O$

  $Ba(HCO_3)_2 + Na_2CO_3 \to BaCO_3 + 2NaHCO_3$

  $BaCl_2+ 2AgNO_3 \to 2AgCl + Ba(NO_3)_2$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )