Môn Hóa Học Lớp 8 Cho sơ đồ của các phản ứng sau: a. Mg + HCl =› MgCl2 + H2 b. Na + O2 =› Na2O c. P2O5 + H2O

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Cho sơ đồ của các phản ứng sau:
a. Mg + HCl —› MgCl2 + H2
b. Na + O2 —› Na2O
c. P2O5 + H2O —› H3PO4
d. Al + CuCl2 —› AlCl3 + Cu
Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 7 ngày 2022-01-10T19:49:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T19:51:02+00:00

  Đáp án:

  Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2

  4Na + O2  —> 2Na2O

  P2O5 + 3H2O —> 2H3PO4

  2Al + 3CuCl2 —> 2AlCl3 + 3Cu

  Giải thích các bước giải:

   can bang kim loai dau tien roi den phi kim roi den h2 roi den o2

  0
  2022-01-10T19:51:11+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a, `Mg+2HCl->MgCl_2+H_2`

  Tỉ lệ: `1:2:1:1`

  b, `4Na+O_2\overset{t^o}\to2Na_2O` 

  Tỉ lệ: `4:1:2`

  c, `P_2O_5+3H_2O->2H_3PO_4`

  Tỉ lệ: `1:3:2`

  d, `2Al+3CuCl_2->2AlCl_3+3Cu`

  Tỉ lệ: `2:3:2:3`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )