Môn Hóa Học Lớp 8 Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 , lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là : A. CuO

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 , lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là :
A. CuO B. Cu2O C. NaCl D.Cu(OH)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 4 ngày 2022-05-09T11:43:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T11:45:26+00:00

  Đáp án:

   `A.CuO`

  Giải thích các bước giải: 

  Khi cho từ từ dung dịch `NaOH` vào dung dịch `CuCl_2` thì thu được kết tủa màu xanh lơ . Lọc kết tủa và đem kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì được chất rắn màu đen `(CuO)`

  PT

  `CuCl_2+2NaOH->Cu(OH)_2+2NaCl`

  `Cu(OH)_2` $\xrightarrow{t^o}$ `CuO+H_2O`

  0
  2022-05-09T11:45:34+00:00

  Đáp án :

  Chọn `A.CuO`

  Giải thích các bước giải :

  Cho từ từ dung dịch `NaOH` vào dung dịch `CuCl_2` ta thu được kết tủa màu xanh `(Cu(OH)_2)`.Lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì ta được chất rắn màu đen `(CuO)`
  `+)`Từ trên, ta được `2` phương trình lần lượt là :
  `2NaOH+CUCl_2->2NaCl+Cu(OH)_2`
  `Cu(OH)_2` $\xrightarrow{t^o}$ `H_2O+CuO`
  Vậy : Chọn `A.CuO`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )