Môn Hóa Học Lớp 8 cho v(I) h2 phản ứng với hỗn hợp zno và fe2o3 thu đc 17,7g hỗn hợp gồm 2 kim loại, trong đó kl của zn là 6,5g a) tính V b)tính khối lượ

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 cho v(I) h2 phản ứng với hỗn hợp zno và fe2o3 thu đc 17,7g hỗn hợp gồm 2 kim loại, trong đó kl của zn là 6,5g
a) tính V
b)tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 5 ngày 2022-05-09T12:53:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T12:55:06+00:00

  Đáp án:

   a) V=8,96

  b) 16g và 8,1g

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  ZnO + {H_2} \xrightarrow{t^0} Zn + {H_2}O\\
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \xrightarrow{t^0} 2Fe + 3{H_2}O\\
  {m_{Fe}} = 17,7 – 6,5 = 11,2g\\
  {n_{Zn}} = \dfrac{{6,5}}{{65}} = 0,1\,mol\\
  {n_{Fe}} = \dfrac{{11,2}}{{56}} = 0,2\,mol\\
  {n_{{H_2}}} = 0,1 + 0,2 \times \dfrac{3}{2} = 0,4\,mol\\
  {V_{{H_2}}} = 0,4 \times 22,4 = 8,96l \Rightarrow V = 8,96\\
  b)\\
  {n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{{n_{Fe}}}}{2} = 0,1\,mol\\
  {n_{ZnO}} = {n_{Zn}} = 0,1\,mol\\
  {m_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1 \times 160 = 16g\\
  {m_{ZnO}} = 0,1 \times 81 = 8,1g
  \end{array}\)

  0
  2022-05-09T12:55:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-cho-v-i-h2-phan-ung-voi-hon-hop-zno-va-fe2o3-thu-dc-17-7g-hon-hop-gom-2-kim-lo

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )