Môn Hóa Học Lớp 8 Có 4 lọ mất nhãn là A, B, C, D. Mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: AgNO3, ZnCl2, HCl và Na2CO3. Biết rằng lọ A tạo chất khí với l

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Có 4 lọ mất nhãn là A, B, C, D. Mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: AgNO3, ZnCl2, HCl và Na2CO3. Biết rằng lọ A tạo chất khí với lọ C nhưng không phản ứng với lọ B, lọ A và lọ B tạo kết tủa với lọ D. Hãy xác định các chất trong các lọ A, B, C, D và viết PTHH xảy ra. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
1 tuần 2022-05-06T14:56:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T14:58:03+00:00

  $A$ tạo khí với $C$ nhưng không phản ứng $B$ nên $A$ là $HCl$, $B$ là $ZnCl_2$, $C$ là $Na_2CO_3$

  $A, B$ tạo tủa với $D$ nên $D$ là $AgNO_3$ 

  PTHH:

  $2HCl+Na_2CO_3\to 2NaCl+CO_2+H_2O$

  $AgNO_3+HCl\to AgCl+HNO_3$

  $2AgNO_3+ZnCl_2\to Zn(NO_3)_2+2AgCl$

  0
  2022-05-06T14:58:19+00:00

  Gửi bạn

  mon-hoa-hoc-lop-8-co-4-lo-mat-nhan-la-a-b-c-d-moi-lo-chua-mot-trong-cac-dung-dich-sau-agno3-zncl

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )