Môn Hóa Học Lớp 8 Dạng 5. Cân bằng các phương trình hóa học sau chứa ẩn 1) FexOy + H2 → Fe + H2O 2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O 3) FexOy + H2SO4 → Fe2(S

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Dạng 5. Cân bằng các phương trình hóa học sau chứa ẩn
1) FexOy + H2 → Fe + H2O
2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O
3) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O
4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O
5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O
6) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 4 tháng 2022-01-14T05:35:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-01-14T05:36:48+00:00

  Đáp án: 

  1, FexOy + H2 → Fe + H2O

  2, FexOy + 2y HCL –> x FeCl2y/x + y H2O 

  3, 2FexOy + (6x-2y)H2SO4 —-> xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O

  4, 2FexOy + (6x-2y)H2SO4 —-> xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O

  5, (5x-2y)M + (6nx-2ny)HNO3 → (5x-2y)M(NO3)n + nNxOy + (3nx-ny)H2O 

  6, FexOy + 2y H2SO4 → x Fe2(SO4)2y/x + 2y H2O

  0
  2022-01-14T05:37:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-8-dang-5-can-bang-cac-phuong-trinh-hoa-hoc-sau-chua-an-1-feoy-h2-fe-h2o-2-feoy-h

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )