Môn Hóa Học Lớp 8 Định luật Bảo Toàn Khối Lượng : Đốt cháy hết 9 gam kim loại magiê Mg trong không khí thu được 15 gam hỗn hợp chất magiê oxit MgO. Biết

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Định luật Bảo Toàn Khối Lượng :
Đốt cháy hết 9 gam kim loại magiê Mg trong không khí thu được 15 gam hỗn hợp chất magiê oxit MgO. Biết rằng magiê cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.
a/ Viết Phản ứng hoá học trên
b/ Viết Công Thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
c/ Tính khối lượng của khí o2 phản ứng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 19 phút 2022-09-18T23:22:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T23:23:31+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

   `a.`

  Phương trình hóa học 

  $2Mg+O_2 \xrightarrow{t^o} 2MgO$

  `b.`

  Công thức khối lượng của phản ứng :

  $m_{Mg}+m_{O_2}=m_{MgO}$

  `c.`

  Theo câu `b` 

  Ta có `:9+m_{O_2}=15`

   ` \to m_{O_2}=15-9=6(g)`

  0
  2022-09-18T23:24:00+00:00

  2Mg+O2→2MgO

  Theo định luật bảo toàn khối lượng

  mMg+mO2=mMgO

  mO2=mMgO-mMg=15-9=6g

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )