Môn Hóa Học Lớp 8 Dựa vào phương trình nhiệt phân. Phương trình phản ứng: CaCO3=> CaO + CO2 a, Tính khối lượng CaO tạo thành khi nung 100kg CaCO3 b,

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Dựa vào phương trình nhiệt phân.
Phương trình phản ứng: CaCO3=> CaO + CO2
a, Tính khối lượng CaO tạo thành khi nung 100kg CaCO3
b, Nếu thu đc 112kg canxi oxit và 88kg khí CO2 thì khối lượng đá vôi( CaCO3: canxi cacbonat) tham gia là bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 2 tháng 2022-10-04T16:45:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T16:46:45+00:00

  Đáp án:

  `a) 5,6 (kg)`

  `b) 200 (kg)`

  Giải thích các bước giải:

  `a)` $n_{CaCO_3}$`=100/100=1(mol)=n_CaO`

  `⇒` $m_{CaO}$`=1.56=5,6 (kg)` 

  `b)`$n_{CaO}$`=112/56=2 (mol)` 

  $n_{Co_2}$`=88/44=2 (mol)`

  $CaCO_{3}$`-> CaO+CO_2`

  `2                                    2                         2 `

  `⇒` $m_{CaCO_3}$`=2.100=200 (kg)` 

  0
  2022-10-04T16:46:56+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  CaC{O_3} \to CaO + C{O_2}\\
  {m_{CaC{O_3}}} = 100kg = 100000g\\
  {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{100000}}{{100}} = 1000mol\\
  {n_{CaO}} = {n_{CaC{O_3}}} = 1000mol\\
  {m_{CaO}} = 1000 \times 56 = 56000g = 56kg\\
  b)\\
  \text{Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có :}\\
  {m_{CaC{O_3}}} = {m_{CaO}} + {m_{C{O_2}}} = 112 + 88 = 200kg
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )